Shao Lin xiao zi / Shaolin Temple 2: Kids from Shaolin (1984) | Nan bei Shao Lin / Shaolin Temple 3: Martial Arts of Shaolin (1986) | Sharknado / Dark Skies (2013)