1600 Penn | 24: Dziedzictwo / 24: Legacy | 4 Blocks